Raja-Raja Yang Pernah Memerintah di Makassar (Gowa)

Share on :

Dinasti Pertama :

* Batara Guru I
* Batara Lettu
* Saweri Gading.................fl. c. 1000 ?
* Letta Pareppa
* Simpuru Siyang
* Anekaji
* Punyangkuli
* La Malolo

Dinasti Kedua :

* Ratu Sapu Marantaiya.................fl. c. 1100 ?
* Karaeng Katangka I
* Karaeng Bate Salapang
* Karaeng Garassi
* Karaeng Katengang
* Karaeng Parigi
* Karaeng Siang.................fl. c. 1200 ?
* Karaeng Sidangraye
* Karaeng Lebangan
* Karaeng Panaikang
* Karaeng Madulo
* Karaeng Jampaga

Dinasti Ketiga :

* I-Taru'ballanga Karaeng Bayo To' Manurunga Somba-ri Gowa.......fl.c. 1300
* Karaeng Tumassalangga
* I-Puwang LomoE Lembang
* I-Tuniyataban-ri
* Karaeng Puwanga
* Tunitangkalopi................. ? -1405
* Batara Gowa Tuniawanga-ri Parang Lakenna...1405-1425
* ?
* Tunyachoka-ri Langkaje.................? -1511
* TuMapa'risi' Kallonna.................1511-1546
* Tunipalangga-Ulaweng.................1547-1565
* Karaeng Tunibatta.................1565
* Tunijallo.................1565-1590
* Parabung, Tunipassulu.................1590-1593
* Aladdin Tumenanga-ri Gaukanna (sultan pertama 1605)...1593-1639
* Muhammad Malik us-Said Tumenanga-ri Papambatuna...1639-1653
* Muhammad Bakr Hasanud-din Tumenanga-ri Balla Pangkana...1653-1669

Masa di Bawah Pemerintahan Belanda...1669-1942

* Amir Hamzah Tumammalianga-ri Allu..........1669-1674
* Muhammad 'Ali Tumenanga-ri Jakattara...1674-1677
* Fakhr ud-din Abdul Jalil Tumenanga-ri Lakiung...1677-1695
* ?
* Shahab ud-din Ismail Tumenanga-ri Sompaopu...1709-1712
* Siraj ud-din.................1712-1739
* Abdul Khair al-Mansur Shah.................1739-1742
* Abdul Kudus Tumenanga-ri Kala'birana...1742-1753
* Usman Fakhr ud-din Tumenanga-ri Silung...1753-1767
* Muhammad Imad ud-din Tumenanga-ri Tompo'balang......1767-1769
* Zain ud-din Tumenanga-ri Matawangang...1769-1777
* Sankilang (usurper).................1777-1781
* Abdul Hadi Tumenanga-ri Lambusuna...1781-1810
* Karaeng Pangkajena Paduka Sri Sultan Abdul Khalik...1810-1814
* Tumenanga-ri-Katangka...1816-1825
* Abdul Rahman Tumenanga-ri-Suangga...1825
* Abdul Kadir Muhammad Aidid Tumenanga-ri-Kakoasangna...1825-1893
* Muhammad Idris Tumenanga-ri Kalabbiranna...1893-1895
* Husain Tumenanga-ri Bunduna...1895-1906

Masa peralihan.................1906-1936

* Muhammad Tahir Muhib ud-din Tumenanga-ri Sungguminasa...1936-1946

Masa pendudukan Jepan.................1942-1945

* Muhammad Abdul Kadir Aid ud-din...1946-1950 d. 1978

Masa pemerintahan Negara Indonesia Timur...1945-1949

Dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia...1949-
* Andi Kumala Karaeng Sila, 1978-

Sumber : http://my.raex.com/~obsidian/seasiaisl.html#Macassar
.Artikel Terkait:

Comments :

3 comments to “Raja-Raja Yang Pernah Memerintah di Makassar (Gowa)”
Hasanuddin mengatakan...
on 

kalo I Mallobasi daeng Mattawang kenapa tidak masuk dalam sejarah dan juga sultan alauddin .....

Adi Lagaruda mengatakan...
on 

Adaji...iyye'...Muhammad Bakr Hasanud-din Tumenanga-ri Balla Pangkana...1653-1669. itulah I Mallobasi daeng Mattawang. Sedangkan Sultan Alauddin diatas ditulis Aladdin Tumenanga-ri Gaukanna (sultan pertama 1605)...1593-1639.

Adi Lagaruda mengatakan...
on 

Terima kasih atas tanggapannya. Gabung juga disini : http://www.facebook.com/pages/Orang-Selat-CELATES/273787649297997 Semua tentang Makassar.

Posting Komentar

 

About Me

Foto Saya
Adi Lagaruda
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Lihat profil lengkapku